Tu Là Sửa Đổi (Thi Kệ 1)

16/03/201701:00(Xem: 6853)
Tu_La_Sua_Doi_a
Tu Là Sửa Đổi (Thi Kệ 1)
(Toàn thơ không có nhạc)

* Lời dẫn nhập: Giáo sư Lý Đại Nguyên. Qua giọng đọc của Lam Thủy.

* CD này gồm có 24 bài thơ của Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền được diễn ngâm qua giọng của các nghệ sĩ Hồng Vân và Đoàn Yên Linh.
- Giàn nhạc: tranh, bầu, sáo và sến.
- Âm thanh: Quang Đạt Audio
- Biên soạn: Hồng Vân và Đoàn Yên Linh.

CD Album # 12, muốn nghe thử, xin chọn bản nhạc dưới đây (7 bản tiêu biểu)

01 Track 1
02 Track 2
03 Track 3
04 Track 4
05 Track 5
06 Track 6
07 Track 7
08 Track 8
09 Track 9
10 Track 10
11 Track 11
12 Track 12
13 Track 13
14 Track 14
15 Track 15
Tu_La_Sua_Doi_bTu_La_Sua_Doi_cTu_La_Sua_Doi_cd
Tu_La_Sua_Doi_d