15/03/2017(Xem: 3151)
Dòng Châu Của Trời đang từ bị nhỏ xuống để gội rửa những vết đau thương. Phía đằng sau giọt nước là chân dung khuôn mặt vui tươi rạng rỡ của Người Tu Sĩ.
15/03/2017(Xem: 2479)
"Phúc Trí Trọn Vẹn, tràn đây hư không"
15/03/2017(Xem: 2592)
Trên lệ trình giác ngộ đương nhiên là có muôn vàn phương tiện, nhưng làm sao để tránh những phương tiện quá nhiều phức tạp, quá ư mơ hồ,
15/03/2017(Xem: 4143)
Triển lãm và ra mắt sách của Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Ảnh
15/03/2017(Xem: 3475)
Tôi vốn không thích cái vô thường, tạm bợ của Thế Gian nên thường hay thắc mắc, khắc khoải làm sao để thoát khỏi sự vô thường đó
15/03/2017(Xem: 2163)
Đối với con mắt phật, Bồ Tát và những ai đã mở con mắt Tâm thì quả là y như Đức Phật đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm,
14/03/2017(Xem: 2368)
Những sự xúc động, những tình cảm vui buồn vởi cách cư xử đối với nhau khó mà cảm nhận rõ ràng trong những lúc bình thường chưa có biến cố gì.
14/03/2017(Xem: 2408)
Một đề tài vô cùng trọng đại và chẳng ai là không thắc mắc: "Chết đi về đâu? Chết còn hay mất?"
14/03/2017(Xem: 3025)
Thật vô cùng khó nói, khó giải thích và khó phán xét cho sự Giác Ngộ chân chính của mình và của người chi vì chúng ta đã hằng hà sa số kiếp sống trong Nhị Biên.