29/12/202318:38(Xem: 618)
Tính Giác Diệu Minh
23/12/202313:20(Xem: 472)
Tứ Khoa Thất Đại Phần 2
15/12/202319:41(Xem: 397)
Tứ Khoa Thất Đại Phần 1
08/12/202322:28(Xem: 579)
Chân Thật Nghĩa của Căn Trần và Thức Kỳ II
01/12/202321:34(Xem: 627)
Chân Thật Nghĩa của Căn Trần và Thức Kỳ I
18/11/202310:07(Xem: 849)
Lễ Tạ Ơn 2023
11/11/202307:10(Xem: 613)
Lễ Khai Thị 49 ngày của bà Đặng Thị Kim Đoan Kỳ 2
09/11/202309:39(Xem: 707)
Lễ Khai Thị 49 ngày của bà Đặng Thị Kim Đoan Kỳ 1
18/10/202321:44(Xem: 677)
Đại Lễ Vu Lan 2023 Kỳ II
12/10/202319:55(Xem: 624)
Đại Lễ Vu Lan 2023 Kỳ I