30/09/202320:24(Xem: 13)
(Chân Thật Nghĩa của Căn Trần và Thức)
23/09/202307:12(Xem: 32)
Lễ Khai Thị Kỳ III Dâng Lên Cửu Huyền Thất Tổ
15/09/202322:06(Xem: 46)
Lễ Khai Thị Kỳ II Dâng Lên Cửu Huyền Thất Tổ
09/09/202306:53(Xem: 88)
Lễ Khai Thị Kỳ I Dâng Lên Cửu Huyền Thất Tổ
18/08/202315:55(Xem: 183)
Vu Lan 2022
11/08/202320:44(Xem: 153)
Thiền Viện Sùng Nghiêm Đại Lễ Vu Lan Kỳ 2
05/08/202309:43(Xem: 325)
Thiền Viện Sùng Nghiêm Đại Lễ Vu Lan Kỳ 1
21/07/202312:58(Xem: 330)
Buổi Lễ Khai Thị Đặc Biệt dâng Cửu Huyền Thất Tổ cùng tất cả Quí Ngài mới Quá Vãng và đã Quá Vãng từ lâu đời lâu kiếp Kỳ I
23/06/202323:07(Xem: 257)
Đại Lễ Phật Đản Thiền Viện Sùng Nghiêm 2023
23/06/202309:15(Xem: 269)
Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn III