29/12/202011:15(Xem: 707)
Sư Chân Minh giãng CẦU SIÊU Kỳ 2
22/12/202010:53(Xem: 763)
Sư Chân Minh giãng : CẦU SIÊU kỳ 1
08/12/202010:36(Xem: 810)
Sư Chân Thiền - Bài giảng CẦU SIÊU KỲ 1
02/12/202012:31(Xem: 807)
Sư Chân Thiền - Bài giảng CẦU SIÊU KỲ 2
24/11/202019:30(Xem: 621)
Lễ Tạ Ơn 2020
18/11/202010:47(Xem: 656)
Lễ Tạ Ơn Bé Thiền Sinh Sùng Nghiêm
10/11/202020:41(Xem: 781)
Phương tiện Dùng Công Án Để Buông Bỏ Tập Khí -Kỳ 3
04/11/202012:40(Xem: 756)
Phương Tiện Tận Dụng Công Án Để Buông Bỏ Tập Khí - Kỳ 2
07/10/202019:00(Xem: 866)
Sư Chân Thiền giảng - Vu Lan Kỳ 3
01/10/202010:01(Xem: 836)
Sư Chân Thiền giảng - Vu Lan Kỳ 2