CHƯƠNG TRÌNH Sinh Hoạt

Của Thiền Viện Sùng Nghiêm
Thứ Ba
6:00PM - 9:00PM: Ngồi Thiền, Độc Tham và Thuyết Giảng. (Ni Sư Chân Thiền)
Thứ Bảy
4:00PM - 6:00PM: Lớp hướng dẫn về Thiền căn bản. (Ni Sư Chân Diệu)
Chủ Nhật
3:30PM - 4:20PM: Ngồi Thiền. (Ni Sư Chân Thiền)
4:20PM - 5:00PM: Thuyết Giảng. (Ni Sư Chân Thiền)

Lớp Thiền trẻ em từ 5 đến 13 tuổi  (Ni Sư Chân Diệu)  
Vào mỗi Chủ Nhật từ:  2.30 PM - 3.30 PM 
Lớp Thiền trẻ em từ 14 đến 17 tuổi (Ni Sư Chân Minh)  
Vào mỗi Chủ Nhật từ :  2.30 PM - 3.30 PM 
Lớp Việt Ngữ của trẻ em
Vào mỗi Chủ Nhật từ:  1.30 PM - 2.30 PM
Hiệu Trưởng: Cô Minh Hồng
Giáo chức: (Thầy Minh Tân, Thầy Phú, Cô Diễm Mi, Cô Từ Ái, Cô Kim Chi, Cô Trí)
Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần
Tạm ngưng hoạt động sau ngày Chủ Nhật 01 tháng 04 năm 2018. Xin xem chương trình phát hình.
Ngày 01 tháng 04 năm 2018
Ngày 25 tháng 03 năm 2018
Ngày 18 tháng 03 năm 2018
Ngày 11 tháng 03 năm 2018
Ngày 04 tháng 03 năm 2018
Ngày 25 tháng 02 năm 2018
Ngày 18 tháng 02 năm 2018
Ngày 11 tháng 02 năm 2018
Ngày 04 tháng 02 năm 2018

Những Bài Phát Thanh Cũ:

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Chương Trình Phát Hình Hằng Tuần

Qua đài VNA 57.3. Giờ phát hình như sau:

Thứ Bảy từ 1:00PM – 1:45PM
Chủ Nhật từ 10:00AM – 10:45AM
Thứ Năm từ 6:00PM – 6:45PM


Những Bài Phát Hình Cũ:

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Mục Linh Tinh:

Bộ Sách “Tiếng Chuông Ngân” gồm 2 quyển là món quà đầu Xuân của Thiền Viện Sùng Nghiêm:

Cảm nghĩ về sách Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sanh Khi Đang Hiện Sống:

Cảm nghĩ về sách Đóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi của vài độc giả:

Những hình ảnh sinh hoạt thiếu nhi trong ngày Lễ Tạ Ơn:
  • Lễ Tạ Ơn của Thiếu Nhi

Cảm nghĩ về sách Như Lai Tạng của vài độc giả:

Tưởng nhớ Thiền Sư Phillip Kapleau (1912 -2004):

Sáng tác của Thiền Sư Hakuin:

Chú ý: Xin quí vị vào website này thường xuyên để xem thông báo. Quí vị có thể liên lạc về Thiền Viện Sùng Nghiêm (điện thoại: 714-636-0118, e-mail: sungnghiem@hotmail.com) nếu có thắc mắc hoặc muốn ghi tên tham dự.

Để xem những thông báo hoặc tin tức mới nhất, xin quí vị bấm vào nút “Refresh” nằm ở chỗ hàng vật liệu (toolbar) trên cùng của chương trình mạng lưới điện toán. Hoặc là quí vị bỏ đi những trang tạm đã lưu trữ trong “temporary internet folder” bằng cách vào trong “Tools”, “Internet options” và “Delete files”.