21/06/202117:55(Xem: 2)
Thiền Viện Sùng Nghiêm Kỷ Niệm 30 Năm Kỳ 2
18/05/202117:16(Xem: 96)
Mừng Phật Thành Đạo 2021.
10/05/202112:53(Xem: 91)
Đại Lễ Phật Đản DL 2021
02/05/202122:00(Xem: 144)
Phật Nhập Diệt
27/04/202116:55(Xem: 210)
Lễ Quy Y Sư Cô Chân Minh Kỳ 3
20/04/202114:16(Xem: 168)
Lễ Quy Y Sư Cô Chân Minh Kỳ 2
13/04/202112:41(Xem: 194)
Lễ Quy Y Sư Cô Chân Minh Kỳ 1
06/04/202111:14(Xem: 184)
Bát Nhã Tính Không Kỳ 6