Lối Về Nguồn (Thi Kệ)

16/03/201700:43(Xem: 6586)
Loi_Ve_Nguon_thi_Ke_1_a
Lối Về Nguồn (Thi Kệ)
(Toàn thơ không có nhạc)


* Lời dẫn nhập: Thiền Sư Bodhin Kjolhede, Viện trưởng Rochester Zen Center, New York. Qua giọng đọc của Hồng Vân.

* CD này gồm có 18 bài thơ của Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền được diễn ngâm qua giọng của các nghệ sĩ Hồng Vân, Bích Ngọc, Đoàn Yên Linh
- Giàn nhạc: tranh, bầu, sáo và sến.
- Âm thanh: Quang Đạt Audio
- Biên soạn: Đoàn Yên Linh.

CD Album # 10, muốn nghe thử, xin chọn bản nhạc dưới đây (7 bài tiêu biểu)

01 Track 1
02 Track 2
03 Track 3
04 Track 4
05 Track 5
06 Track 6
07 Track 7
08 Track 8
09 Track 9
10 Track 10
11 Track 11
12 Track 12
13 Track 13
14 Track 14
15 Track 15
16 Track 16
Loi_Ve_Nguon_thi_Ke_1_bLoi_Ve_Nguon_thi_Ke_1_cLoi_Ve_Nguon_thi_Ke_1_cd


Chu_Y_La_Tuyet_Doi_a
Chu_Y_La_Tuyet_Doi_b