Lối Về Nguồn (Thi Kệ II)

16/03/201701:39(Xem: 3034)
Loi_Ve_Nguon_Thi_Ke_2_a
Lối Về Nguồn (Thi Kệ II)
(Toàn thơ không có nhạc)

* Lời dẫn nhập: Tám câu thơ của Pháp Chủ, Hòa Thượng Giác Nhiên. Qua giọng đọc của Lam Thủy.

* CD này gồm có 18 bài thơ của Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền được diễn ngâm qua giọng của các nghệ sĩ Hồng Vân, Bích Ngọc, Đoàn Yên Linh
- Giàn nhạc: tranh, bầu, sáo và sến.
- Âm thanh: Quang Đạt Audio
- Biên soạn: Đoàn Yên Linh.

CD Album # 14, muốn nghe thử, xin chọn bản nhạc dưới đây (7 bài tiêu biểu)

01 Track 1
02 Track 2
03 Track 3
04 Track 4
05 Track 5
06 Track 6
07 Track 7
08 Track 8
09 Track 9
10 Track 10
11 Track 11
12 Track 12
13 Track 13
14 Track 14
15 Track 15
16 Track 16
17 Track 17
18 Track 18
19 Track 19
20 Track 20
21 Track 21
Loi_Ve_Nguon_Thi_Ke_2_bLoi_Ve_Nguon_Thi_Ke_2_cLoi_Ve_Nguon_Thi_Ke_2_cd


Bo_Chap_Tru_La_Tuyet_Doi_a
Bo_Chap_Tru_La_Tuyet_Doi_b