Mùa Vu Lan (Thi Kệ)

16/03/201700:09(Xem: 7029)
Mua_Vu_Lan_Thi_Ke_a
Mùa Vu Lan (Thi Kệ)

* Lời dẫn nhập: Hòa Thượng Thích Tịnh Từ, Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn, qua giọng đọc của Đoàn Yên Linh.

* CD này gồm có 21 bài thơ của Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền được diễn ngâm qua giọng của các nghệ sĩ: Hồng Vân, Bích Ngọc và Đoàn Yên Linh.
- Giàn nhạc: tranh, bầu, sáo và sến.
- Âm thanh: Quang Đạt Audio

* 2 bài nhạc ở cuối CD: “Trọn Vẹn Vu Lan” và “Vu Lan”
- Thơ: Thanh Tịnh Liên
- Nhạc: Tuấn Khanh
- Ca Sĩ: Như Mai, Dung Quang.

CD Album # 06, muốn nghe thử, xin chọn bản nhạc dưới đây (7 bài tiêu biểu)

02 Track 2
03 Track 3
04 Track 4
05 Track 5
06 Track 6
07 Track 7
08 Track 8
09 Track 9
10 Track 10
11 Track 11
12 Track 12
Mua_Vu_Lan_Thi_Ke_bMua_Vu_Lan_Thi_Ke_cMua_Vu_Lan_Thi_Ke_cd


Me_a
Me_b