Mừng Phật Đản Sinh (Thi Kệ)

15/03/201723:41(Xem: 3843)
Mung_Phat_Dan_Sanh_a
Mừng Phật Đản Sinh (Thi Kệ)

* Phần dẫn nhập: Lời của Huyền Không, Hòa Thượng Thích Mãn Giác

* CD này gồm có 26 bài thơ (toàn thơ, không có nhạc) của Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền được diễn ngâm qua giọng của Hồng Vân, Bích Ngọc và Đoàn Yên Linh.
- Giàn nhạc: tranh, bầu, sáo và sến.
- Âm thanh: Quang Đạt Audio
- Biên soạn: Hồng Vân và Đoàn Yên Linh.

CD Album # 03, muốn nghe thử, xin chọn bản nhạc dưới đây (7 bài tiêu biểu)

Giới Thiệu
Ai Giầu Đây - Hồng Vân
Ánh Mắt Nào - Hồng Vân
Bàn Tay Vi Diệu - Bích Ngọc, Bước Chân Ai - Hồng Vân
Chiếu Soi - Bích Ngọc
Đạo - Bích Ngọc
Không Tên Hay Có Tên - Hồng Vân
Mừng Phật Đản Sanh - Hồng Vân, Thật Nghĩa Đản Sinh - Bích Ngọc
Mừng Phật Đản Sinh - Duy Quang
Năng Lực Vi Điệu - Hồng Vân, Vô Thỉ Vô Sinh - Hồng Vân
Phật - Đoàn Yên Linh
Phật Phập Diệt - Hồng Vân
Phật Nhập Diệt - Hồng Vân, Nụ Cười - Hồng Vân, Nghe Chăng Ai - Hồng Vân
Tắm Phật - Hồng Vân
Thật Không - Bích Ngọc
Thiền - Bích Ngọc
Thiền Thơ Không Tên - Thái Hiền
Thiền Thơ Không Tên - Hồng Vân
Tia Nắng Lên - Đoàn Yên Linh
Tiếng Chim Hót - Đoàn Yên Linh, Gươm Bát Nhã - Hồng Vân
Tuyệt Đối - Bích Ngọc
Vầng Trăng Huyền Diệu - Hồng Vân
Mung_Phat_Dan_Sanh_bMung_Phat_Dan_Sanh_cMung_Phat_Dan_Sanh_cd
Mung_Phat_Dan_Sanh_d