Ba Trụ Thiền

15/03/201700:38(Xem: 3075)
ba tru thien-thienviensungnghiem- “Ba Trụ Thiền” (The Three Pillars of Zen) do Thiền Sư Phillip Kapleau sáng tác và Đỗ Đình Đồng dịch.
- Sách gồm ba phần chính: Giáo lý, Tu tập và Giác ngộ. Phần Giáo lý gồm các bài giảng nhập môn tu Thiền của Thiền sư Bạch Vân và một số lời dạy tâm yếu của Thiền sư Bạt Tụy; phần Tu tập chủ yếu ghi lại các cuộc độc tham của mười học viên phương Tây với Thiền sư Bạch Vân; và phần Giác ngộ là tường thuật của tám kinh nghiệm ngộ của những người Nhật và người phương Tây hiện thời.