Sách kính tặng cho tất cả những ai muốn tìm hiểu về cách Tu Thiền theo
Bát Nhã Tâm Kinh


1. Thiền Thơ Không Tên
2. Cùng Vầng Trăng Soi
3. Như Lai Tạng
4. Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh
Khi Đang Hiện Sống?
5. Những Liên Hệ Đến Cái Chết
6. Đóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi
7. Chân Thật Nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh
8. Tiếng Chuông Ngân I
9. Tiếng Chuông Ngân II


bat-nha-tam-kinh-resize
dong-cua-sau-neo-luon-hoi
cung-vang-trang-soi


CD Thơ Nhạc Thiền:

Nhạc Sĩ:
Phạm Duy, Tuấn Khanh, Lê Cao Phan, Nguyễn Hiền, Uy Thi Ca, Giác An, Võ Tá Hân, Nguyễn Tuấn, Nguyên Hà, Nam Hưng, Chính Mung.

Hoà Âm:
Duy Cường, Duy Quang, Quang Đạt, Đúc Luân, Quốc Toản

Ca Sĩ:
Duy Quang, Hà Thanh, Thái Hiền, Quỳnh Giao, Anh Dũng, Ngọc Minh, Diễm Liên, Lam Thuỳ, Chính Mung, Trang Thanh Lan, Như Mai, Ánh Lệ, Vân Khánh, Bích Phượng, Thuỳ Dương, Hiếu Ngọc, Nhất Thuý, Hoàng Thơ, Quỳnh Lan, Thanh Thuý, Dzoãn Minh, Đông Quân, Trung Hậu, Chế Phong, Thạch Kỳ Vỹ, Quốc Nghĩa, Trung Hậu, Xuân Phú, Thanh Ngọc, Bích Thảo, Tâm Thành Lộc, Quốc Nghĩa, Bé Phương Anh, Hoàng Yến, Quỳnh Lan, Đông Đào, Xuân Chính.


Mừng Phật Đản Sinh I, II (Album)
Mùa Vu Lan (Album)
Đạo Đời Chẳng Hai (Album)
Vầng Trăng Vẫn Đó (Album)
Cùng Vầng Trăng Soi (Album)
Thiền Thơ Không Tên (Album)
Tu Là Sửa Đổi (Album)
Lối Về Nguồn I, II (Album)
Đoá Hoa Mầu Nhiệm (Album)
Tập Khí I, II (Album)
Tỉnh Mộng Đi Thôi (Album)
Vẫn Là Vầng Trăng (Album)
Mây Tan Trăng Hiện I, II (Album)
Bé Hát Thiền Ca (Album)


mung-phat-dan-sinh-02-thienviensungnghiem
mua-vu-lan-thienviensungnghiem
hoa-sen-sungnghiem
hoa-sen-sungnghiem


Và nhiều, thật nhiều những CD đơn với các ca sĩ đã kể ở trên trong những albums


CD Thi Kệ

Mừng Phật Đản Sinh (Album)
Thiền Thơ Không Tên (Album)
Mùa Vu Lan (Album)
Tu Là Sửa Đổi (Album)
Lối Về Nguồn (Album)


Với các Nghệ Sĩ diễn ngâm:
Hồng Vân, Bích Ngọc, Kim Luyên, Đoàn Yên Linh, Thành Trung.

Âm Thanh: Quang Đạt Audio
Giàn Nhạc: Tranh, bầu, sáo, sên
Biên Soạn: Hồng Vân, Đoàn Yên Linh

mung-phat-dan-sinh-03-thienviensungnghiemMừng Phật Đản Sinh Thi Kệ
mua-vu-lan-thi-ke-thienviensungnghiemMùa Vu Lan Thi Kệ
tu-la-sua-doi-2-thienviensungnghiemTu Là Sửa Đổi Thi Kệ
loi-ve-nguon-3-thienviensungnghiemLối Về Nguồn Thi Kệ


Nhiều thật nhiều DVD với những bài Giảng về Phật Pháp trên Truyền Hình
(Xin theo sự hướng dẫn ở trang Sinh Hoạt Hàng Tuần)


Nhiều thật nhiều CD Thuyết Giảng để kính tặng, cũng như qúi vị muốn nghe những bài thuyết giảng trong các CD này; Tất cả đều là những phương tiện hướng dẫn về muôn mặt Đời và Đạo cho những ai muốn tìm hiểu về phương cách Tu: "Thiền Trực Chỉ" theo Bát Nhã Tâm Kinh.
(Xin theo sự hướng dẫn ở trang Sinh Hoạt Hàng Tuần).


hoa-sen-sungnghiemChân Thật Nghĩa của
Sự Không Chấp Thật
hoa-sen-sungnghiemChân Thật Nghĩa của Lễ
Cầu Siêu và Thân Trung Âm
hoa-sen-sungnghiemTổng Kết về
Tính Giác Diệu Minh
hoa-sen-sungnghiemMột Là Tất Cả
Tất Cả Là Một


Những sách được đưa lên những trang mạng của Thiền Viện Sùng Nghiêm:

Cùng Vầng Trăng Soi
Tại Sao Không Mở Mắt
Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống?
Những Liên Hệ Đến Cái Chết
Như Lai Tạng
Tiếng Chuông Ngân I
Tiếng Chuông Ngân II