Cùng Vầng Trăng Soi (Nhạc Thiền)

16/03/201701:06(Xem: 8799)
Cung_Vang_Trang_Soi_a
Cùng Vầng Trăng Soi (Nhạc Thiền)

* Lời dẫn nhập: Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền. Qua giọng đọc của Lam Thủy.

* CD này gồm có 10 bài nhạc thiền
- Thơ: Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền
- Nhạc: Tuấn Khanh
- Ca Sĩ: Thái Hiền, Anh Dũng, Hà Thanh, Duy Quang, Duy Cường, Tuấn Khanh, Lam Thủy, Chính Mung.
- Hòa âm và thâu thanh: Duy Quang

CD Album # 13, muốn nghe thử, xin chọn bản nhạc dưới đây
01 Track 1
02 Track 2
03 Track 3
04 Track 4
05 Track 5
06 Track 6
07 Track 7
08 Track 8
09 Track 9
10 Track 10
11 Track 11


Cung_Vang_Trang_Soi_bCung_Vang_Trang_Soi_cCung_Vang_Trang_Soi_cd


Cung_Vang_Trang_Soi