Tu Là Sửa Đổi (Thơ, Nhạc Thiền)

16/03/201700:57(Xem: 8463)
Tu_La_Sua_Doi_a
Tu Là Sửa Đổi (Thơ, Nhạc Thiền)

* Lời dẫn nhập: Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới
- Qua giọng đọc của Lam Thủy.

* CD gồm có 7 bài thơ của Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền

* Trong số thơ này có 5 bài được nhạc sĩ Tuấn Khanh phổ thành nhạc.
- Thơ: Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền
- Nhạc: Tuấn Khanh
- Ca Sĩ: Anh Dũng, Hà Thanh, Duy Quang, Quỳnh Giao
- Hòa âm và thâu thanh: Duy Quang và Duy Cường

* 7 bài thơ được diễn ngâm do các nghệ sĩ Đoàn Yên Linh, Hồng Vân, Bích Ngọc
- Giàn nhạc: tranh, bầu, sáo và sến.
- Âm thanh: Quang Đạt Audio
- Biên soạn: Hồng Vân và Đoàn Yên Linh

CD Album # 11, muốn nghe thử, xin chọn bản nhạc dưới đây

01 Track 1
02 Track 2
03 Track 3
04 Track 4
05 Track 5
06 Track 6
07 Track 7
08 Track 8
09 Track 9
10 Track 10
11 Track 11
12 Track 12
13 Track 13
14 Track 14
15 Track 15

Tu_La_Sua_Doi_bTu_La_Sua_Doi_cTu_La_Sua_Doi_cd


Tu_La_Sua_Doi_d