Lối Về Nguồn 2 (Thơ, Nhạc Thiền)

16/03/201700:27(Xem: 7265)
Loi_Ve_Nguon_2_a
Lối Về Nguồn 2 (Thơ, Nhạc Thiền)

* Lời dẫn nhập: Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền Lời dẫn nhập: Qua giọng đọc của Lam Thủy.

* CD này gồm có 11 bài nhạc thiền
- Thơ: Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền
- Nhạc: Tuấn Khanh
- Ca Sĩ: Thái Hiền, Anh Dũng, Hà Thanh, Duy Quang, Quỳnh Giao, Tuấn Khanh, Duy Hiển, Vân Quỳnh, Lam Thủy, Ngọc Sương, Chính Mung, Duy Cưòng, Vân Quỳnh, Lam Thủy, Ngọc Sương, Chính Mung, Duy Cưòng.
- Hòa âm và thâu thanh: Duy Quang và Duy Cường

CD Album # 09, muốn nghe thử, xin chọn bản nhạc dưới đây
01 Track 1
02 Track 2
03 Track 3
04 Track 4
05 Track 5
06 Track 6
07 Track 7
08 Track 8
09 Track 9
10 Track 10
11 Track 11
12 Track 12


Loi_Ve_Nguon_2_bLoi_Ve_Nguon_2_cLoi_Ve_Nguon_2_cd


Hy_Xa