Thiền Thơ Không Tên (Nhạc Thiền)

16/03/201700:14(Xem: 8443)
Thien_Tho_Khong_Ten_Nhac_Thien_a
Thiền Thơ Không Tên (Nhạc Thiền)

* Lời dẫn nhập: Thiền Sư Trưởng Rochester Zen Center, New York. Qua giọng đọc của Lam Thủy.

* CD gồm có 10 bài nhạc thiền
- Thơ: Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền
- Nhạc: Tuấn Khanh
- Ca Sĩ: Thái Hiền, Anh Dũng, Hà Thanh, Duy Quang, Quỳnh Giao
- Hòa âm và thâu thanh: Duy Quang, Duy Cường.
- Chuông mõ: Thượng Tọa Viện Chủ Huệ Nghiêm Tự

CD Album # 07, muốn nghe thử, xin chọn bản nhạc dưới đây
01 Track 1
02 Track 2
03 Track 3
04 Track 4
05 Track 5
06 Track 6
07 Track 7
08 Track 8
09 Track 9
Thien_Tho_Khong_Ten_Nhac_Thien_bThien_Tho_Khong_Ten_Nhac_Thien_cThien_Tho_Khong_Ten_Nhac_Thien_cd


Thien_Tho_Khong_Ten_Nhac_Thien_d