Tiếng Việt
Thiền Viện Sùng Nghiêm - Sung Nghiem Zen Center
Đỗ Đình Đồng dịch