Dùng Công Án MU

19/04/201821:57(Xem: 5328)

Các bài giảng trong bộ Dùng Công Án MU:
Xin nghe lại bài giảng theo các kết nối dưới đây:
CD 1: Dùng Công Án MU Kỳ 1

CD 2: Dùng Công Án MU Kỳ 2